Borys

47 tekstów – auto­rem jest Bo­rys.

Każdy mężczyz­na wi­nien być ar­tystą, który nie tyl­ko na­malu­je szczęście na us­tach Ko­biety, ale zdoła odświeżyć swój ob­raz nim ten wyb­laknie w sza­rościach dnia. 

myśl
zebrała 255 fiszek • 5 września 2010, 11:49

Nie ma śle­pych na Kobietę. 

aforyzm dnia z 3 maja 2011 roku
zebrał 357 fiszek • 12 czerwca 2010, 07:02

To Ko­bieta jest tą siłą mężczyzny. 

myśl
zebrała 283 fiszki • 9 czerwca 2010, 18:36

Do Ko­biety mów wierszem. 

myśl
zebrała 215 fiszek • 7 czerwca 2010, 14:40

Tak pięknie prze­mawiają ko­biece us­ta w szcze­rym pocałunku. 

myśl
zebrała 304 fiszki • 4 czerwca 2010, 08:56

Zaz­dros­na Ko­bieta in­try­gująca jest do mo­men­tu, gdy z te­go po­wodu nie sta­je się nadzwyczaj kreatywna. 

myśl
zebrała 242 fiszki • 3 czerwca 2010, 10:57

Zacznij z Ko­bietą liczyć gwiaz­dy do­piero, gdy skończysz możesz za­ryzy­kować stwier­dze­niem, że wiesz o niej wszystko. 

myśl
zebrała 250 fiszek • 31 maja 2010, 22:26

Wrażli­wość ko­biece­go ciała jest nadzwyczaj fas­cy­nująca, połóż najlżej­sze na nim piórko, a na efekt nie przyj­dzie ci długo czekać. 

myśl
zebrała 207 fiszek • 30 maja 2010, 08:53

I nieok­rze­sany mężczyz­na poetą się sta­je wiel­kim, gdy Ko­bieta za­tańczy w je­go sercu. 

myśl
zebrała 234 fiszki • 28 maja 2010, 07:00

Potęga Ko­biety za­siada na tro­nie męskiego serca. 

myśl
zebrała 174 fiszki • 25 maja 2010, 07:01

Borys

"Albowiem bez posiadania ideałów, jakichś naczelnych zasad w życiu, spajających inne, poszczególne cele życiowe, sztuka życia jest właściwie niemożliwa."

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Borys

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność